NASI PARTNERZY

Książę Jan Żyliński

Założyciel i pomysłodawca Biur Bezpłatnych Porad Obywatelskich dla Polaków „Książę Pomoże”.

Książę Jan Żyliński, ur. 1951 r. w Londynie – arystokrata wywodzący się ze starego rodu kniaziowskiego z okolic Witebska, biznesmen – jeden z największych działaczy polonijnych i charytatywnych na Wyspach. Propagator polskości, obrońca wizerunku Polaków, koneser sztuki, właściciel pałacu White House zbudowanego w stylu stanisławowskim w dzielnicy Ealing w Londynie. Pałac nazywany „polską wyspą na angielskim morzu” w zamyśle właściciela miał być centrum kulturalno-społecznym. W związku z dużym zaangażowaniem księcia Jana Żylińskiego w sprawy społeczne White House stał się symbolem działalności charytatywnej jak również miejscem skupiającym wiele organizacji polonijnych działających na rzecz poprawy bytu Polaków mieszkających w UK. Popularność i zaufanie jakie książę zdobył wśród polskiego społeczeństwa w UK sprawiły, że wiele polskich rodzin będących w bardzo trudnych sytuacjach losowych szuka u niego pomocy. W obliczu takich oczekiwań książę Jan Żyliński podjął inicjatywę zjednoczenia osób i instytucji zaangażowanych w pomoc społeczną, by stworzyć sieć Biur Bezpłatnych Porad Obywatelskich obejmujących swoim zasięgiem Londyn i jego najbliższe okolice.

Książę jest jednym z bohaterów książki Ewy Winnickiej pt. „Londyńczycy”. Zasłynął wyzwaniem na pojedynek Nigela Farage’a w obronie Polaków dyskryminowanych na Wyspach.

W roku 2016 kandydował, jako pierwszy polski kandydat, na urząd burmistrza Londynu. Miał wówczas okazję osobiście przekonać się jak trudną rolą jest bycie Polakiem w kraju, który zmaga się z problemem nadmiernej emigracji. Dlatego tak bliska jest mu idea stworzenia pozytywnego wizerunku silnego i znającego swoją wartość Polaka.

Jest autorem, współautorem i inicjatorem wielu artykułów i publikacji ukazujących się w polskich, polonijnych, brytyjskich i światowych mediach. Artykuły poświęcone jego działalności na rzecz Polaków zamieszkałych na Wyspach publikowane są w najważniejszych brytyjskich dziennikach i magazynach.

Książę Żyliński jest również inicjatorem i fundatorem pomnika Złotego Ułana zbudowanego ku czci swojego ojca rtm. Andrzeja Żylińskiego i całej Kawalerii Polskiej oraz założycielem fundacji „Złoty Ułan”. Jest także współinicjatorem budowy Łuku Triumfalnego w Warszawie w 100 rocznicę Bitwy Warszawskiej.

Ponadto książę Jan Żyliński jest pomysłodawcą budowy pomnika polskich lotników walczących w Bitwie o Anglię, który miałby być w całości finansowany przez brytyjski rząd i stanąć w centrum Londynu. W prace na rzecz popularyzacji idei tego pomnika zaangażowało się już wielu wpływowych parlamentarzystów z partii Konserwatywnej i partii Pracy. Ma to być ich odpowiedź na ksenofobiczne ataki na Polaków, które nasiliły się po czerwcowym referendum.

 

 

Elżbieta Wójcik

Pani Elżbieta Wójcik jest magistrem Pedagogiki Resocjalizacyjnej i Profilaktyki Uzależnień,  dyplomowanym terapeutą uzależnień, mediatorem rodzinnym, psychoterapeutą, dyplomowanym kryminologiem oraz National Counceling Society Membership in UK. Obecnie jest w trakcie studiów doktoranckich na Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie i zajmuje się problematyką przemocy w rodzinach polskich emigrantów w Wielkiej Brytanii z perspektywy brytyjskich instytucji systemu opieki społecznej.

Swoja karierę zawodową rozpoczęła w 1991 roku na etacie dyplomowanej pielęgniarki w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu. Kolejny etap kariery to praca na stanowisku rodzinnego kuratora sądowego. Po przyjeździe do Wielkiej Brytanii swoja działalność zawodową wzmocniła dyplomem mediatora rodzinnego, psychoterapeuty i konsultanta w dziedzinie uzależnień i przemocy w rodzinie. Pani Wójcik bierze również udział w projekcie Child Protection Greenwich, gdzie jest doradcą rodzinnym. Jest koordynatorem jej autorskiego projektu WSPARCIE przy Polish Psychologist’s Association w Londynie, który prowadzi konsultacje dla osób uzależnionych oraz doświadczonych przemocą. Jest autorką licznych artykułów poświęconych tematyce uzależnień i przemocy publikowanych w popularnych polskich magazynach na terenie UK. Pani Wójcik jest współpracownikiem Polskiego Uniwersytetu na Obczyźnie i aplikantem w Zakładzie Psychologii Stosowanej. W związku z ogromnym zaangażowaniem w sprawy Polaków w UK jest również nauczycielem w Polskiej Sobotniej Szkole w Harrow w Londynie.